En Conseil consultatif Genre et Dévelopment

voor een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid

Fr De Adviesraad Gender en Ontwikkeling werd opgericht bij Koninklijk Besluit om bij te dragen aan de beslissingen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De Adviesraad zal de ministers adviseren en bijdragen aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de Vrouwenraden, ngo's en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Read More