Events

 

Visuel NL Genre et digitalisation focus sur l'Afrique

Gender en digitalisering, focus op Afrika

October 19, 2018

Welke effecten heeft digitalisering op gendergelijkheid? Welke impact heeft digitalisering op de omstandigheden en sociale positie van de vrouw - in het gezin, de gemeenschap en de maatschappij in het algemeen? Welke geletterdheid is er in de 21ste eeuw?

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) nodigt u uit om hierover op 19 oktober 2018 in discussie te gaan, in aanwezigheid van deskundigen uit Senegal, Ghana en Kenia. Deze delen hun ervaringen op het gebied van onderwijs en digitale economie.

Het evenement wordt georganiseerd door de ARGO met de steun van ACODEV, CNCD-11.11.11, Educaid, Enabel, KU Leuven en Le Monde selon les Femmes. Op het programma staat:

- 12u30 - 13u30 : Digitaal gesprek : gender en digitalisering, focus op Afrika

- 14u - 16u : Workshops om de thema’s uit te diepen

o Gender en onderwijs

o Gender en digitale economie

- 16u - 16u30 : terugkoppeling en conclusies

In aanwezigheid van ngo's, vrouwenorganisaties, academici en overheidsinstanties die zich met dit onderwerp bezighouden.

Praktische informatie :

Enabel Conference Center - Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel

Er wordt simultane vertaling Engels/Frans voorzien.

Inschrijving gratis, maar verplicht en dit vóór donderdag 11 oktober 2018 via deze link.

Een gedetailleerd programma van het evenement is eind september beschikbaar.

Democratie in Congo : De stem van mannen én vrouwen

October 9, 2017

Sinds de poging om de Congolese grondwet te veranderen in 2015 en het einde van het mandaat van president Kabila in 2016 verkeert de Democratische Republiek Congo (DRC) in een diepe crisis. Het aantal mensenrechtenschendingen blijft maand na maand stijgen, de economie is in vrije val en gewapende conflicten hebben duizenden doden en meer dan een miljoen vluchtelingen gemaakt in de Kasaï-regio, Tanganyika en de Kivu-provincies. Om te vermijden dat het land in chaos verviel na de weigering van president Kabila om presidentsverkiezingen te organiseren werd een politiek akkoord gesloten tussen meerderheid en oppositie op 31 december 2016. Dat akkoord werd echter nooit uitgevoerd.

Congolese ngo’s, mensenrechtenverdedigers en vrouwen- en jongerenbewegingen roepen de Congolese politieke elite op werk te maken van de organisatie van eerlijke, vrije en transparante verkiezingen en de mensenrechten te respecteren.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), 11.11.11 en CNCD-11.11.11 organiseren daarom een conferentie om te bekijken welke rol België wil en kan spelen in Congo, zowel bilateraal als binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties. Met bijzonder aandacht voor de positie van vrouwen. Vrouwen zijn immers sterk ondervertegenwoordigd in de politiek, maar ook in de economie en bij vredesprocessen.

Praktisch:

Waar?

Kamer van volksvertegenwoordigers

Leuvenseweg 21, Brussel

Wanneer?

Maandag 9 oktober van 9h30 tot 16h (er zullen broodjes worden voorzien)

Inschrijving:

Deelname is gratis, inschrijven voor 4 oktober via deze link.

Programma:

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

Van de digitale kloof tussen mannen en vrouwen naar de empowerment van vrouwen

October 11, 2017

De Ronde Tafel heeft als doelstelling het debat aan te gaan over de link tussen gender en digitalisering, alsook de manier waarop de strategienota “Digital 4 Development (D4D)” van DGD geoperationaliseerd kan worden vanuit een gendergevoelige benadering.

Om dit debat te verrijken nodigen we deelne(e)m(st)ers uit het noorden en het zuiden uit die werken rond deze thematiek om hun expertise en ervaring te delen, zowel van ngo’s, vrouwenbewegingen, academici en vertegenwoordig(st)ers van overheden.

De discussie zal gekaderd worden rond 3 thema’s:

  • Digitalisering en onderwijs
  • Digitalisering als middel voor economische empowerment
  • Digitalisering als middel in de strijd tegen geweld

De Ronde Tafel zal in het frans en het nederlands gehouden worden met simultane vertaling.

Inkom gratis - Inschrijven verplicht voor donderdag 5 oktober 2017 via deze link

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

INTERNATIONAL SEMINAR: "Sustainable Development and social empowerment of women. How can the Sustainable Development Goals strengthen the socio-economic position of women?"

January 25, 2017

On September 26 2015, the UN member states approved resolution A / 70 / L.1 "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development". The resolution has two parts: a Statement containing a vision and the general principles of sustainable development and a set of 17 general objectives (SDG’s) and sub-objectives which identify 169 (directions of) actions. Together they give direction to the global developments to take place.

Agenda 2030 has the potential to strike up the transition to sustainable development. Much, however, depends on the way in which this transition will take shape. A major concern in this regard is gender equality and empowerment of women and girls.

Gender equality and empowerment of women and girls are of paramount importance for the implementation of Agenda 2030, both from the perspective of promoting gender equality as from the perspective of sustainable ecological and economic development.

We will take note of the contents of Agenda 2030 and the general conditions for implementation. We will explore the different relationships between gender and sustainable development, examine how the SDGs can contribute to gender equality and the success of SDG 5, and in which way gender equality and empowerment of women and girls can contribute to the success of the other SDG's.

We will call upon experts in gender, transition and sustainable development in the North and the South. We also will contribute ourselves through four participatory workshops, where from a gender perspective and an intersection approach we will develop proposals for the implementation of Agenda 2030.

Specifically, we will focus on strengthening the socio-economic status of women and sustainable transition regarding the following themes:

1. innovation and digital development;

2. agriculture and food security;

3. access to credit;

4. technical and Vocational Education and Training;

 

Practical information  

Date 25 January 2017

Location: International Associations Centre (Rue Washington 40, 1050 Brussels - Tram 93 or 94, Stop Bailli, 5 minutes' walk).

Registration: Please register here for your participation at the seminar.   

                        Participation is free, registration is required before 20 January 2017.

 

Organizers

This is an initiative of the Belgian Advisory Council on Gender and Development.

With the collaboration of the Coalition of the Flemish North-South Movement 11.11.11, CNCD-11.11.11, Directorate-general Development Cooperation and Humanitarian Aid, Institute for Equality of Women and Men, Le Monde Selon les Femmes, Plan Belgium, Educaid, Trias, Vrouwenraad, le  Conseil des Femmes francophones de Belgique,  Belgian Investment Company for Developing countries (BIO).

Séminaire international: « Analyse des stratégies d’empowerment de lutte contre les violences sexuelles : contributions des ONG, des associations de femmes, des partenaires du Sud, des universitaires et des pouvoirs publics »

November 25, 2016

Le 25 novembre prochain, le Conseil consultatif Genre et Développement (www.argo-ccgd.be)   organise un séminaire à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le séminaire mettra en avant les stratégies d'empowerment de lutte contre les violences sexuelles.

L’objectif est d’inviter les acteurs-trices qui travaillent sur cette thématique à partager leur expertise et leurs expériences mutuelles en analysant les stratégies d’empowerment qu’ils mettent en œuvre dans leur organisation respective pour lutter contre cette problématique. Seront présents des ONG, des associations de femmes, des partenaires du Sud, des académiques ainsi que des représentant.e.s des pouvoirs publics qui travaillent sur ce sujet.

Le séminaire durera 1 journée entière et s’articulera autour de 3 panels :

  1. Les situations de marchandisation et d’exploitation sexuelles (traite, prostitution,…)
  2. Les situations de servitude et d’esclavage (« petites bonnes »,…)
  3. Les pratiques dites néfastes (mariages forcés et précoces, mutilations génitales,…)

L’approche visera à croiser différentes disciplines avec un regard Nord/Sud, le but étant d’amener une réflexion riche et neuve sur le thème des violences sexuelles en lien avec les 3 panels. La méthodologie appliquée sera interactive et participative : elle développera l’approche de l’empowerment (voir schéma en annexe) qui permettra de dégager des enseignements et des actions concrètes que chaque participant.e, en fonction de son expérience et de son expertise, sera invité.e à implémenter dans sa propre pratique de terrain.

panel_1_marchandisation_casa_de_la_mujer.pptx

panel_2_servitude_et_esclavage_annie_matundu.ppt

panel_2_servitude_et_esclavage_fos.pptx

panel_3_pratiques_nefastes_gams.pptx

panel_3_pratiques_nefastes_plan_belgie.pptx

panel_3_pratiques_nefastes_els_leye.ppt

Séance de debriefing sur la note stratégique genre

April 25, 2016

La session a été l'occasion de présenter dans les grandes lignes la note genre et de permettre une discussion ouverte sur les stratégies de mise en oeuvre au niveau des différents acteurs de la coopération, y compris la société civile : organisations de femmes, ONG, Universités et villes et communes.

Seminarie Gender en Ontwikkeling

November 9, 2015

Op 9 november organiseerde de ARGO een seminarie over gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de nieuwe strategie gender en ontwikkeling.

Het seminatie ging door in het Federale Parlement.