About us

Learn more about Advisory Council on Gender and Development's mission and membership.

Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) draagt bij aan de beslissingen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De ARGO adviseert de ministers en draagt bij aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De Adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de vrouwenraden, de ngo’s en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Adviesraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014.

De leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bestaat uit zeven leden en zeven plaatsvervangende leden. De voorzitter is Lina Neeb van Oxfam België, vertegenwoordiger van de Vlaamse Noord-Zuid beweging 11.11.11. De vicevoorzitter is Katinka In't Zandt van le Monde selon les femmes, vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11

De Raad bestaat tevens uit twee adviserende leden:

  • Kristina Bayingana (kabinet van de minister van Ontwikkelingssamenwerking)
  • Sandrine Vanhamme (DGD)

 En twee waarnemende leden

  • Maria João Coelho (BIO)
  • Alice Kuczkiewicz (Enabel)

 

Active members

Annelies Verdoolaege

Nederlandstalige academische wereld

Annelies Verdoolaege

Nederlandstalige academische wereld
Universiteit Gent

Annelies Verdoolaege heeft een achtergrond in Germaanse Filologie (Universiteit Gent, 1997) en in Afrikaanse Talen en Culturen (Universiteit Gent, 2000). Als student bracht ze één semester door aan de University of Cape Town in Zuid-Afrika en twee jaar aan de State University of New York in Albany. Ze behaalde haar doctoraat in Afrikaanse Talen en Culturen (Universiteit Gent, 2005) met een taalkundige analyse van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Tussen 2005-2017 werkte ze als projectcoördinator voor programma’s van universitaire ontwikkelingssamenwerking met universiteiten in Zuid-Afrika en Tanzania. Sinds 2017 is ze coördinator van het Africa Platform van de Universiteit Gent en in die functie bevordert ze academische samenwerking tussen de Universiteit van Gent en partners in Afrika. Maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, diversiteit, fair trade, gender, mensenrechten en klimaat hebben haar steeds nauw aan het hart gelegen.

Annie Cornet

Annie Cornet

Franstalige academische wereld
Annie Cornet

Annie Cornet

Franstalige academische wereld
Université de Liège

Annie Cornet is sinds 1999 hoogleraar aan de Hec-Ulg, School of Management van de Universiteit van Luik. Ze heeft een PhD en DEA (research master) in managementwetenschappen en een master (bachelor) in sociologie en een bachelordiploma in maatschappelijk werk. Zij is hoogleraar HRM, organisatietheorie, verandermanagement, sociale analyse van bedrijven, dissertatiemethodologie en kwalitatief onderzoek. Zij specialiseerde zich in genderstudies toegepast op het management en diversiteitsmanagement door in 2001 het eerste Franstalige onderzoekscentrum (EGiD) op te richten. Ze heeft verschillende boeken geproduceerd, waaronder GRH et Diversité (DUNOD, 2008) en praktische handleidingen voor bedrijven (verschillende edities). Ze heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd, het laatste naar de aanwezigheid van vrouwen in de universiteit (wetenschappelijke en academische carrière). Ze is Gender Contactpersoon voor de ULiège voor de FWB.

Jeroen Decuyper Aerts

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Jeroen Decuyper Aerts

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
IEFH IGVM

Jeroen Decuyper Aerts werkt sinds 2008 voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Hij maakt deel uit van de cel gender mainstreaming en in dat kader ondersteunt hij de integratie van de genderdimensie in het Belgische federale beleid. Daarnaast coördineert hij ook het Belgische Nationale Actieplan rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid en monitort hij de aandacht voor gender in de uitvoering van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Jeroen Decuyper Aerts is eveneens de Belgische vertegenwoordiger in het Experts’ Forum van het European Institute for Gender Equality.

Katinka In't Zandt

CNCD-11.11.11

Katinka In't Zandt

CNCD-11.11.11

Katinka In’t Zandt is bij le Monde selon les femmes trainer. Haar specialisatie is gendergerelateerd geweld. Ze zet dit steeds in relatie tot mensenrechten en meer specifiek seksuele en reproductieve rechten. Ook werkt ze al 35 jaar als psycholoog met vrouwelijke slachtoffers van geweld en in de begeleiding van de (aanvraag voor) abortus in een centrum voor gezinsplanning. Ze is auteur van verschillende publicaties over GBV, EVRAS en pedagogische hulpmiddelen. Ze is tevens lid van verschillende raden van bestuur, waaronder GAMS, GACEHPA, OFVFF, FNSSR. Sinds juni 2020 is ze vice-voorzitster van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, waar zij vertegenwoordigt CNCD-11.11.11.

Lina Neeb

Lina Neeb

11.11.11
Lina Neeb

Lina Neeb

11.11.11
11.11.11

Lina Neeb (1979) studeerde “Internationale Politiek” aan de Universiteit van Antwerpen en l’Institut d’Etudes Politiques in Straatsburg en “Cultures and Development Studies” aan de KUL. Ze startte haar loopbaan in 2003 als onderzoeksmedewerkster bij de Universiteit van Antwerpen en werkte daarna als kabinetsmedewerkster voor de Minister van Ontwikkelingssamenwerking als verantwoordelijke voor “gendergelijkheid” en “bilaterale samenwerking met West-Afrika”. Vanaf 2004 werkte ze voor de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking achtereenvolgens als gender experte en change manager. In 2013 startte ze bij Oxfam België waar ze tot op heden als gender experte werkt. Lina startte in 2014 als plaatsvervangend lid voor 11.11.11 in de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. In 2017 zette ze haar activiteiten binnen de Raad voort als vice-voorzitster en sinds juni 2020 is ze voorzitster.

Maggi Poppe

Maggi Poppe

Vrouwenraad
Maggi Poppe

Maggi Poppe

Vrouwenraad
Vrouwenraad

Maggi Poppe behaalde een diploma filosofie aan de Universiteit Gent. Ze is sinds 1993 als stafmedewerker verbonden aan de Vrouwenraad. Ze heeft een jarenlange expertise opgebouwd op vlak van gender, ontwikkeling en beleidsontwikkeling. Ze is voormalig vicevoorzitter van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. Actueel werkt ze vooral rond de thema’s vrede en duurzame ontwikkeling.

Viviane Teitelbaum

Conseil des femmes francophones de Belgique

Viviane Teitelbaum

Conseil des femmes francophones de Belgique

Viviane Teitelbaum is een Belgisch  politica.

Met een diploma in journalistiek en sociale communicatie en een masterdiploma in internationale betrekkingen is ze sinds 2004 verkozen in het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar ze momenteel zetelt in de commissies: milieu, sociale zaken en gezondheid en gelijkheid en rechten van de vrouw.     

Als wethouder in Elsene (van 2012 tot 2018) voerde ze het eerste gendergevoelige budget op gemeentelijk niveau in België uit.   

In 2018 richtte ze het Feministisch Observatorium voor Geweld tegen Vrouwen mee op en is sindsdien voorzitter.   

Van 2012 tot 2016 was ze voorzitter van de Europese Vrouwenlobby en van 2010 tot 2018 voorzitter van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique. Zij is momenteel voorzitter van de Commissie voor Europa en internationale betrekkingen.  

Bovendien schreef ze verschillende boeken, en werkte ze mee aan diverse andere publicaties.  

Alternate members

Anouk Bonte

11.11.11

Anouk Bonte

11.11.11
11.11.11

Anouk Bonte studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent waarna ze nog een bachelor in de ‘Internationale Samenwerking Noord-Zuid’ behaalde. Ze werkte twee jaar voor Enabel als junior expert in Benin waar ze haar praktijkgerichte expertise rond gender en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten opbouwde. Sinds 2019 is ze aan de slag bij Plan International België als gender policy advisor en vertegenwoordigt ze 11.11.11 in de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (als plaatsvervangend lid).

Carine Joly

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Carine Joly

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
IEFH IGVM

Claire Martinus

Franstalige academische wereld

Claire Martinus

Franstalige academische wereld

Claire Martinus is docent aan de Universiteit van Bergen en de Universiteit van Lille. Ze geeft ook les in de interuniversitaire specialisatie Master in Genderstudies. Als lid van het onderzoekslaboratorium HumanOrg bestudeert zij de migratietrajecten van bevolkingsgroepen uit SAARC-landen vanuit een genderperspectief. In 2014 behaalde ze haar doctoraat in politieke en sociale wetenschappen aan de universiteit van Lille 1 waar ze onderzoek deed naar de huwelijkspraktijken in Nepal en in het bijzonder naar inter-kasten huwelijken. Gender, gezin en sociale en ruimtelijke mobiliteit zijn terugkerende thema's in haar onderzoek.

Diane Gardiol

Conseil des femmes francophones de Belgique

Diane Gardiol

Conseil des femmes francophones de Belgique

Diane Gardiol is projectmedewerker Ethiek en Gelijkheid voor het Centre d'Action Laïque. Ze werkt rond vrouwenrechten, en meer specifiek rond seksuele en reproductieve rechten en geweld tegen vrouwen. Ze is lid van de Raad van Bestuur van de Franstalige Vrouwenraad van België (CFFB) en voorzitter van de Jeugdcommissie van de CFFB. Ze is ook administrateur binnen de vereniging van de Verenigde Naties. 

Marjan De Coster

Nederlandstalige academische wereld

Marjan De Coster

Nederlandstalige academische wereld

Marjan De Coster is een antropologe van opleiding. Voor haar masterproef trok ze naar Haïti waar ze onderzoek deed naar de heropbouw en ontwikkelingssamenwerking na de zware aardbeving in 2010. Momenteel werkt ze als doctor-assistent aan de faculteit bedrijfseconomie aan de KULeuven (onderzoeksgroep WOS). In haar studies focust ze op kwesties met betrekking tot gender, diversiteit en ongelijkheid in organisaties en de maatschappij in het algemeen. Daarnaast geeft ze gastlezingen en doceert ze vakken omtrent deze thematieken.

Miepie Questier

Vrouwenraad

Miepie Questier

Vrouwenraad
Vrouwenraad

Van opleiding ergotherapeute. Beroepsloopbaan: docente en coördinator opleiding bachelor in de ergotherapie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Vertegenwoordiger van Business and Professional Women (BPW) in de Vrouwenraad.

Sabine Kakunga

Sabine Kakunga

CNCD-11.11.11
Sabine Kakunga

Sabine Kakunga

CNCD-11.11.11

Sabine Kakunga is programmabeheerder voor Centraal-Afrika bij CNCD-11.11.11. Ze coördineert de pleidooi en de selectie van programma's en projecten met betrekking tot Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo.