About us

Learn more about Advisory Council on Gender and Development's mission and membership.

Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) draagt bij aan de beslissingen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De ARGO adviseert de ministers en draagt bij aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De Adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de vrouwenraden, de ngo’s en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Adviesraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014.

De leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bestaat uit zeven leden en zeven plaatsvervangende leden. De voorzitter is Sophie Charlier van le Monde selon les femmes en hoogleraar aan de UCL, vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11. De vicevoorzitter is Lina Neeb van Oxfam-Solidariteit, vertegenwoordiger van de Vlaamse Noord-Zuid beweging 11.11.11.

 

De Raad bestaat tevens uit twee adviserende leden:

- Ellen De Geest (kabinet van de minister van Ontwikkelingssamenwerking)

- Sandrine Vanhamme (DGD)

 

En twee waarnemende leden

- Maria João Coelho (BIO)

- Marleen Bosmans (Enabel)

 

Active members

Hannelore Roos

Nederlandstalige academische wereld

Hannelore Roos

Nederlandstalige academische wereld

Hannelore Roos werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Hasselt. Als lid van de onderzoeksgroep SEIN, waarin onderzoek wordt gedaan naar de thema’s identiteit, diversiteit en ongelijkheid, bestudeert ze organisaties vanuit een genderperspectief. In 2013 heeft ze haar doctoraat behaald in de sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven waarin ze de loopbanen en migratiepaden van Indiase carrièremigranten onderzocht. Gender, werk en transnationale mobiliteit zijn terugkerende thema’s in haar onderzoek.

Isabel Yepez Del Castillo

Franstalige academische wereld

Isabel Yepez Del Castillo

Franstalige academische wereld
UCL

Isabel Yépez del Castillo is doctor in sociologie en gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Ontwikkelingsstudies van de Université Catholique de Louvain. Haar onderzoek en publicaties richten zich op gender en migratie, de verbanden tussen migratie en ontwikkeling en de interacties tussen migratie en familiedynamiek. Ze is al enkele jaren betrokken bij interuniversitaire samenwerkingsprogramma's met zuiden universiteiten die worden ondersteund door het ARES-CCD.

Jeroen Decuyper Aerts

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Jeroen Decuyper Aerts

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
IEFH IGVM

Jeroen Decuyper Aerts werkt sinds 2008 voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Hij maakt deel uit van de cel gender mainstreaming en in dat kader ondersteunt hij de integratie van de genderdimensie in het Belgische federale beleid. Daarnaast coördineert hij ook het Belgische Nationale Actieplan rond Vrouwen, Vrede en Veiligheid en monitort hij de aandacht voor gender in de uitvoering van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Jeroen Decuyper Aerts is eveneens de Belgische vertegenwoordiger in het Experts’ Forum van het European Institute for Gender Equality.

Lina Neeb

Lina Neeb

11.11.11
Lina Neeb

Lina Neeb

11.11.11
11.11.11

Lina Neeb (1979) studeerde “Internationale Politiek” aan de Universiteit van Antwerpen en “Cultures and Development Studies” aan de KUL. Ze startte haar loopbaan in 2003 als onderzoeksmedewerkster bij de Universiteit van Antwerpen en werkte daarna als kabinetsmedewerkster voor de Minister van Ontwikkelingssamenwerking als verantwoordelijke voor “gender-gelijkheid” en “bilaterale samenwerking met West-Afrika”. Vanaf 2004 werkte ze voor de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking achtereenvolgens als gender experte, change manager en lid van de managementcel van de Directeur-Generaal. In 2013 startte ze bij Oxfam België waar ze tot op heden als gender experte werkt. Sinds 2017 werkt ze als vice-voorzitster voor de Adviesraad Gender en Ontwikkeling en zit ze de werkgroep VN Commissie voor de Status van de Vrouw voor.

Maggi Poppe

Maggi Poppe

Vrouwenraad
Maggi Poppe

Maggi Poppe

Vrouwenraad
Vrouwenraad

Maggi Poppe behaalde een diploma filosofie aan de Universiteit Gent. Ze is sinds 1993 als stafmedewerker verbonden aan de Vrouwenraad. Ze heeft een jarenlange expertise opgebouwd op vlak van gender, ontwikkeling en beleidsontwikkeling. Ze is voormalig vicevoorzitter van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. Actueel werkt ze vooral rond de thema’s vrede en duurzame ontwikkeling.

Pascale Maquestiau

Pascale Maquestiau

Conseil des Femmes Francophones de Belgique
Pascale Maquestiau

Pascale Maquestiau

Conseil des Femmes Francophones de Belgique

Pascale Maquestiau is een genderexpert gespecialiseerd in reproductieve en seksuele rechten, volksontwikkeling en tropische geneeskunde. Als medewerker voor le Monde selon les femmes is ze gender trainer en ontwerper over verschillende thema's (geweld, communicatie, reproductieve en seksuele gezondheid en rechten, vermannelijkheid, onderwijs aan de bevolking, leiderschapstraining, belangenbehartiging) in verschillende landen in Afrika en Latijns-Amerika. Zij is ook verantwoordelijk voor de pleidooi voor seksuele en reproductieve rechten en de strijd tegen geweld. Ze is voorzitter van de Commissie voor Geweld en Prostitutie van de Conseil francophone des femmes de Belgique en lid van de Raad van Bestuur.

Sophie Charlier

CNCD-11.11.11

Sophie Charlier

CNCD-11.11.11

Sophie Charlier is voorzitter van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling. Ze is ook medewerker voor Le Monde selon les Femmes, een feministische organisatie die al 20 jaar in zowel het Noorden als het Zuiden werkt en campagne voert om gendergelijkheid te bevorderen. Ingenieur Agronoom, doctor in "Bevolking, Ontwikkeling, Milieu". Ze is ook gastprofessor en onderzoeker aan het Centre for Development Studies/GRIAL IACCHOS/UCL. Haar expertise en onderzoeksterreinen zijn: gender in ontwikkeling; vrouwenemancipatie; gender in voedselzekerheid/soevereiniteit in relatie tot praktijken van solidaire economie.

Alternate members

Annelies Verdoolaege

Annelies Verdoolaege

Nederlandstalige academische wereld
Annelies Verdoolaege

Annelies Verdoolaege

Nederlandstalige academische wereld
Universiteit Gent

Dr. Annelies Verdoolaege is experte in Afrikaanse talen en culturen. Ze specialiseerde met de Thesis:  "Reconciliation. The South African Truth and Reconciliation Commission: deconstruction of a multilayered archive". Annelies is coördinatrice van het Africa Platform of Ghent University Association. Binnen de Universiteit Gent is ze lid van de Expert Group on Internationalisering en lid van de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking. Haar huidige onderzoeksinteresse is de geschiedenis en politiek van zuidelijk Afrika, conflictoplossing in Afrika en interculturele communicatie. Sinds 2010 is Annelies ook hoofdredactrice van het internationale tijdschrift Afrika Focus. Sinds 2016  is ze voorzitster van ZAM Magazine (Amsterdam). Annelies is ook vice-voorzitster van de Provinciale Raad voor Noord-Zuidsamenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen.

Annie Cornet

Annie Cornet

Franstalige academische wereld
Annie Cornet

Annie Cornet

Franstalige academische wereld
Université de Liège

Annie Cornet is sinds 1999 gewoon hoogleraar aan de Hec-Ulg, businessschool van de Universiteit van Luik. Dr en DEA in de managementwetenschappen, een master in sociologie en een bachelor in maatschappelijk werk. Ze is hoogleraar HRM, organisatietheorie, verandermanagement, corporate social analysis, afstudeermethodologie en kwalitatief onderzoek. Ze specialiseerde zich in genderstudies en diversiteitsmanagement, toegepast op het management door in 2001 het eerste Franstalige onderzoekscentrum op te richten in een managementschool over deze transversale dimensie (gender en diversiteit). Ze is ook lid van de Waalse Raad voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen en gender en sinds september 2014 is ze diversiteitsadviseur van de rector van de Universiteit van Luik.

Leen Scheerlinck

Leen Scheerlinck

Vrouwenraad
Leen Scheerlinck

Leen Scheerlinck

Vrouwenraad
Vrouwenraad

Dit lid van de Raad heeft nog geen biografie.

Liesbet Vangeel

Liesbet Vangeel

11.11.11
Liesbet Vangeel

Liesbet Vangeel

11.11.11
11.11.11

Liesbet Vangeel (1987) studeerde Conflict and Development aan de Universiteit van Gent. In 2012 ging ze aan de slag bij de ngo FOS-socialistische solidariteit. Ze is er beleidsmedewerkster voor de thema’s recht op gezondheid, seksuele en reproductieve rechten en gezondheid en gender. Sinds eind 2017 vertegenwoordigt ze 11.11.11 in de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (als plaatsvervangend lid) en zit ze de werkgroep Gender en Geweld van de Adviesraad voor.

Sabine Kakunga

Sabine Kakunga

CNCD-11.11.11
Sabine Kakunga

Sabine Kakunga

CNCD-11.11.11

Sabine Kakunga is programmabeheerder voor Centraal-Afrika bij CNCD-11.11.11. Ze coördineert de pleidooi en de selectie van programma's en projecten met betrekking tot Rwanda, Burundi en de Democratische Republiek Congo.

Sylvie Mbombo

Sylvie Mbombo

Conseil des Femmes Francophones de Belgique
Sylvie Mbombo

Sylvie Mbombo

Conseil des Femmes Francophones de Belgique

Dit lid van de Raad heeft nog geen biografie.

Véronique De Baets

Véronique De Baets

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Véronique De Baets

Véronique De Baets

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
IEFH IGVM

Dit lid van de Raad heeft nog geen biografie.