En publicaties

En publicaties

Uitbesteding: Onderzoek naar de mogelijke effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030 over de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

27/10/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling besteedt een onderzoek uit naar de mogelijke effecten van het Belgische Nationale Energie-Klimaatplan 2021 - 2030 op de empowerment van vrouwen en de gelijkheid van mannen en vrouwen in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De uiterste datum voor de indiening van de offertes is 29 november 2020 om 23:50 uur.  Klik op "download" om het referentiekader te raadplegen.

Tags:

Uitbesteding - evaluatie

03/06/20

De Adviesraad Gender en ontwikkeling besteedt een evaluatie uit om 5 jaar ARGO in kaart te brengen. Hiervoor werden referentierichtlijnen opgesteld. Let wel de richtlijnen zijn in het Nederlands opgesteld, maar het onderzoek mag ook in het Frans worden uitgevoerd. Tegen 15 juni ontvangen we graag de voorstellen van de kandidaten. Het rapport moet afgewerkt zijn eind november 2020.

Tags:

Activiteitenverslag 2019

03/04/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert het activiteitenverslag voor het jaar 2019. Het werd de eerste trimester van 2020 voorgelegd aan de leden van de ARGO.

Documenten van de conferentie “De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing”.

16/12/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling en zijn partners bedanken de aanwezigen op de Conferentie van 29 november “De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing”. 

 Wij nodigen u uit om:

Tags:

activiteitenverslag 2018

22/08/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert het activiteitenverslag voor het jaar 2018. Tijdens het eerste trimester van 2019 werd het verslag voorgelegd aan de Minister van ontwikkelingssamenwerking.

Voorstelling van de Enabel genderstrategie voor 2019-2023

21/08/19

Op 27 juni 2019 nodigde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling Enabel uit om haar genderstrategie voor 2019-2023 voor te stellen. Bijgevoegd vindt u de powerpointpresentatie terug.

De volledige strategie is beschikbaar op de Enabel website.

Activiteitenverslag 2017

19/08/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert haar activiteitenverslag voor het jaar 2017. Tijdens het eerste trimester van 2018 werd het verslag voorgelegd aan de Minister van ontwikkelingssamenwerking.

Verslag van CSW63 debriefing

24/05/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling, in samenwerking met de Directie Mensenrechten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, heeft een debriefing van de 63ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (CSW63) op 9 mei 2019 georganiseerd.

In bijlage vindt u het verslag van deze vergadering.

Tags:

Actieplan 2019

26/04/19

Het actieplan 2019 van de Adviesraad voor gender en ontwikkeling (alleen in het Frans) werd door zijn leden goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 24 januari 2019. Het werd vervolgens tijdens een vergadering op 27 februari 2019 aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking voorgelegd.

Tags:

Report "How can social protection systems, interlinked with the access to public services and sustainable infrastructure, contribute to achieve gender equality and the empowerment of women and girls?"

18/02/19

The Advisory Council on Gender and Development (ACGD) commissioned this report to assess the interlinkages between the three main provisions to be discussed during the 63rd Commission on the Status of Women, notably social protection, access to public services and sustainable infrastructure, and more in particular how dynamics at these interlinkages may contribute to gender equality and women’s empowerment.

Researchers have done so through a literature review of academic research, policy papers, and project reports and evaluations on each of these three provisions, and through the discussion of case studies that take into account, to varying degrees and with varied results, the interlinkages between the three provisions. The report formulates on this basis a series of policy recommendations.

This report papers carries the names of the authors and should be cited accordingly. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this paper are entirely those of the authors. They do not necessarily represent the views of the Advisory Council on Gender and Development or those of its members.Tags:

Pages