Agriculture and food security

Advies over de integratie van gender in het strategisch engagement voor landbouw en voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

09/12/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om rekening te houden met verschillende elementen om gender te integreren in de strategische prioriteit voor landbouw en voedselzekerheid in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze aanbevelingen in 4 punten:

  • Garandeer het recht op voedsel voor vrouwen en meisjes;
  • Versterking van de financiering voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland ;
  • Ondersteuning van een rechtvaardige toegang tot, controle op en overdracht van middelen door vrouwen en hun gelijke deelname;
  • Erkenning en versterking van de capaciteit van de organisaties van plattelandsvrouwen .

Advies over de nieuwe strategienota ‘Landbouw en Voedselzekerheid’ van de DGD

13/10/16

Dit advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling wil het mainstreamen van de dimensie van gendergelijkheid in de toekomstige strategie van de DGD op het gebied van landbouw en voedselzekerheid ondersteunen en wil ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de specifieke noden en prioriteiten van vrouwen op het platteland.