CPD

Bijdrage voor de 48ste zitting van de Commissie Bevolking en Ontwikkeling: “Integrating population issues into sustainable development, including post-2015 development agenda"

25/02/16

23/04/2015

De adviesraad vraagt de Belgische regering om sterke engagementen omtrent de gelijkheid van vrouwen en mannen op te
nemen in het kader van het ontwikkelingsprogramma voor de post-2015 periode , alsook voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, met name in de gezondheidsprogramma's en de programma’s gezondheid en reproductieve en seksuele rechten

Tags: