Participation

Advies voor de CSW65 over de prioritaire thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes

17/12/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) erkent de geleverde inspanningen van België om te komen tot ambitieuze standpunten tijdens de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) van de Verenigde Naties, maar ook binnen andere internationale instanties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie. België pleit daar regelmatig om rekening te houden met onderwerpen die als “gevoelig” worden beschouwd, zoals het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes of de erkenning van de seksuele en reproductieve rechten. Dit advies wil die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid nog versterken, in overeenstemming met het bestaande internationaal kader (het actieprogramma van Beijing, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, enz.).

Het advies formuleert aanbevelingen over de thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het geweld op vrouwen en meisjes, met het oog op het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de conclusies van de 65ste Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW65).Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven.

: Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven