Violence

Advies in verband met IAO-Conventie 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie op het werk

16/12/21

Op 24 juni 2021 organiseerde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) het webinar  “Waarom de IAO-Conventie 190 over geweld en intimidatie ook ontwikkelingssamenwerking kan inspireren?”. Partners en vertegenwoordig(st)ers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en ook het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen kregen zo de gelegenheid om hun analyses en ervaringen uit te wisselen. Op basis van deze uitwisselingen stelt de ARGO deze nota voor met aanbevelingen over de ratificatie van Conventie 190 van de IAO door België en het gebruik ervan door de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Advies voor de CSW65 over de prioritaire thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes

17/12/20

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) erkent de geleverde inspanningen van België om te komen tot ambitieuze standpunten tijdens de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) van de Verenigde Naties, maar ook binnen andere internationale instanties zoals de Internationale Arbeidsorganisatie. België pleit daar regelmatig om rekening te houden met onderwerpen die als “gevoelig” worden beschouwd, zoals het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes of de erkenning van de seksuele en reproductieve rechten. Dit advies wil die inspanningen en de inzet van België voor gendergelijkheid nog versterken, in overeenstemming met het bestaande internationaal kader (het actieprogramma van Beijing, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, enz.).

Het advies formuleert aanbevelingen over de thema’s van de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het geweld op vrouwen en meisjes, met het oog op het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de conclusies van de 65ste Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW65).Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven.

: Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen naar voren worden geschoven

Documenten “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo”

10/12/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bedankt de aanwezigen op het evenement “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo”

- Bekijk de presentatie van Manuela Tomei hier, alsook deze van Marijke Weewauters

- Bekijk de interventies van de sprekers:

  • Chidi King, Director Equality Department ITUC (Brussel)
  • Kris de Meester, Eerste adviseur VBO
  • Eva Declerck; Medewerker Internationaal Beleid çavaria

- Helaas kon Josée Shimbi, vicepresident Confédération Syndicale du Congo (CSC), DRC, niet deelnemen aan de conferentie door externe omstandigheden. Haar voorziene interventie kan je terugvinden via deze linken: Deel 1, Deel 2, Deel 3

Alsook beeldmateriaal

Lees het advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference

Advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference

28/05/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 107de zitting van de International Labour Conference te pleiten voor een volwaardige conventie, aangevuld met een aanbeveling, met specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld.

De ARGO beveelt aan:

1. Ondersteun een sterk normeringsinstrument tegen geweld en pesterijen op het werk met specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld
2. Bepleit een instrument met een brede reikwijdte
3. Mainstream gender en erken de rol van alle actoren
4. Pleit voor een correcte definiëring
5. Investeer in een inclusieve en transparante politieke en beleidsdialoog over gendergerelateerd geweld op het werk als belangrijke kwestie
6. Sensibiliseer over geweld en pesterijen op het werk met een specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld aan de hand van concrete cases
7. Investeer in expertise-uitwisseling en technische ondersteuning
8. Moedig actoren in de ontwikkelingssector aan om aan zelfregulering te doen