Evenementen

Hier vind je alle informatie over aankomende en voorbije evenementen van de adviesraad.

Gender equality through digitalization - The power of digital literacy in the Global South

19/10/2018

Gender equality through digitalization

Welke effecten heeft digitalisering op gendergelijkheid? Welke impact heeft digitalisering op de individuele omstandigheden van de vrouw en op haar sociale positie – in het gezin, in de gemeenschap en in de maatschappij in het algemeen? Wat betekent geletterdheid in de 21ste eeuw?

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) nodigt u uit om hierover op 19 oktober 2018 in discussie te gaan, in aanwezigheid van drie internationale experts die hun ervaringen zullen delen op het gebied van onderwijs en digitale economie.

Het evenement wordt georganiseerd door de ARGO, in samenwerking met ACODEV, CNCD-11.11.11, Educaid.be, Enabel, KU Leuven en Le Monde selon les Femmes. Click op "download" hieronder om het programma te lezen.

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van NGO’s, vrouwenorganisaties, academici en overheidsinstanties die in dit thema geïnteresseerd zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE

PLAATS Enabel Conference Center - Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel

De voertaal van dit event is het Engels. Er wordt simultane vertaling naar het Nederlands en Frans voorzien tijdens de Digital Talk en de workshop met Jemila Abdulai.

Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht en dit vóór maandag 15 oktober 2018 via deze link.

Democratie in Congo : De stem van mannen én vrouwen

09/10/2017

Sinds de poging om de Congolese grondwet te veranderen in 2015 en het einde van het mandaat van president Kabila in 2016 verkeert de Democratische Republiek Congo (DRC) in een diepe crisis. Het aantal mensenrechtenschendingen blijft maand na maand stijgen, de economie is in vrije val en gewapende conflicten hebben duizenden doden en meer dan een miljoen vluchtelingen gemaakt in de Kasaï-regio, Tanganyika en de Kivu-provincies. Om te vermijden dat het land in chaos verviel na de weigering van president Kabila om presidentsverkiezingen te organiseren werd een politiek akkoord gesloten tussen meerderheid en oppositie op 31 december 2016. Dat akkoord werd echter nooit uitgevoerd.

Congolese ngo’s, mensenrechtenverdedigers en vrouwen- en jongerenbewegingen roepen de Congolese politieke elite op werk te maken van de organisatie van eerlijke, vrije en transparante verkiezingen en de mensenrechten te respecteren.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), 11.11.11 en CNCD-11.11.11 organiseren daarom een conferentie om te bekijken welke rol België wil en kan spelen in Congo, zowel bilateraal als binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties. Met bijzonder aandacht voor de positie van vrouwen. Vrouwen zijn immers sterk ondervertegenwoordigd in de politiek, maar ook in de economie en bij vredesprocessen.

Praktisch:

Waar?

Kamer van volksvertegenwoordigers

Leuvenseweg 21, Brussel

Wanneer?

Maandag 9 oktober van 9h30 tot 16h (er zullen broodjes worden voorzien)

Inschrijving:

Deelname is gratis, inschrijven voor 4 oktober via deze link.

Programma:

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

Van de digitale kloof tussen mannen en vrouwen naar de empowerment van vrouwen

11/10/2017

De Ronde Tafel heeft als doelstelling het debat aan te gaan over de link tussen gender en digitalisering, alsook de manier waarop de strategienota “Digital 4 Development (D4D)” van DGD geoperationaliseerd kan worden vanuit een gendergevoelige benadering.

Om dit debat te verrijken nodigen we deelne(e)m(st)ers uit het noorden en het zuiden uit die werken rond deze thematiek om hun expertise en ervaring te delen, zowel van ngo’s, vrouwenbewegingen, academici en vertegenwoordig(st)ers van overheden.

De discussie zal gekaderd worden rond 3 thema’s:

  • Digitalisering en onderwijs
  • Digitalisering als middel voor economische empowerment
  • Digitalisering als middel in de strijd tegen geweld

De Ronde Tafel zal in het frans en het nederlands gehouden worden met simultane vertaling.

Inkom gratis - Inschrijven verplicht voor donderdag 5 oktober 2017 via deze link

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

INTERNATIONAAL SEMINARIE: "Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk empowerment van vrouwen. Hoe kunnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bijdragen tot de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen?"

25/01/2017

ARGO_Gender_SDG_seminarie

Op 26 september 2015 aanvaardden de VN-lidstaten resolutie A/70/L.1 “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. De resolutie bestaat uit twee delen: een Verklaring met daarin een visie en de algemene beginselen voor duurzame ontwikkeling en een set van 17 algemene doelen (SDG’s) en 169 subdoelstellingen die (de richting voor) de te voeren acties identificeren. Samen geven ze de richting voor de wereldwijd te volgen ontwikkelingen aan.

Agenda 2030 heeft de potentie om de transitie naar duurzame ontwikkeling in te zetten. Veel hangt echter af van de manier waarop dit concreet vorm zal krijgen. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes.

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes zijn van primordiaal belang voor de uitvoering van Agenda 2030, zowel vanuit het perspectief van het bevorderen van gendergelijkheid als vanuit het perspectief van duurzame ecologische en economische ontwikkeling.

We nemen kennis van de inhoud van Agenda 2030 en van de algemene voorwaarden voor uitvoering. We verkennen de verschillende relaties tussen gender en duurzame ontwikkeling en onderzoeken hoe de SDG’s kunnen bijdragen tot meer gendergelijkheid en het succes van SDG 5 en op welke manier gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes kan bijdragen tot het succes van de andere SDG’s.

We doen hiervoor een beroep op experten in gender, transitie en duurzame ontwikkeling uit het Noorden en het Zuiden. We gaan ook zelf actief aan de slag in vier participatieve werkateliers, waarin we vanuit gendergelijkheidsperspectief en een intersectiebenadering van de doelstellingen voorstellen uitwerken voor de implementering van Agenda 2030.

Concreet focussen we op de versterking van de sociaaleconomische positie van vrouwen en duurzame transitie m.b.t. de volgende thema’s:

1. Digitalisering en innovatie;

2. Natuurlijke rijkdommen, agroecologie en voedselzekerheid;

3. Toegang tot kredieten;

4. Technisch en beroepsonderwijs en –vorming;

Praktische informatie

Datum: 25 januari 2017 van 9u00 tot 17u00

Plaats: Centrum voor Internationale Verenigingen (Washingtonstraat 40, 1050 Brussel - Tram 93 of 94, Halte Bailli, 5 minuten lopen).

Inschrijving: Gelieve hier in te schrijven voor deelname aan het seminarie.

                       Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht (vóór 23 januari).

Organisatie

Een initiatief van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling.

Met speciale dank aan de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11,  CNCD-11.11.11, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), het  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), Le Monde Selon les Femmes (MF), Plan België en de  Vrouwenraad.

Gelieve het programma hieronder te downloaden.

Séminaire international: « Analyse des stratégies d’empowerment de lutte contre les violences sexuelles : contributions des ONG, des associations de femmes, des partenaires du Sud, des universitaires et des pouvoirs publics »

25/11/2016

Le 25 novembre prochain, le Conseil consultatif Genre et Développement (www.argo-ccgd.be)   organise un séminaire à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le séminaire mettra en avant les stratégies d'empowerment de lutte contre les violences sexuelles.

L’objectif est d’inviter les acteurs-trices qui travaillent sur cette thématique à partager leur expertise et leurs expériences mutuelles en analysant les stratégies d’empowerment qu’ils mettent en œuvre dans leur organisation respective pour lutter contre cette problématique. Seront présents des ONG, des associations de femmes, des partenaires du Sud, des académiques ainsi que des représentant.e.s des pouvoirs publics qui travaillent sur ce sujet.

Le séminaire durera 1 journée entière et s’articulera autour de 3 panels :

  1. Les situations de marchandisation et d’exploitation sexuelles (traite, prostitution,…)
  2. Les situations de servitude et d’esclavage (« petites bonnes »,…)
  3. Les pratiques dites néfastes (mariages forcés et précoces, mutilations génitales,…)

L’approche visera à croiser différentes disciplines avec un regard Nord/Sud, le but étant d’amener une réflexion riche et neuve sur le thème des violences sexuelles en lien avec les 3 panels. La méthodologie appliquée sera interactive et participative : elle développera l’approche de l’empowerment (voir schéma en annexe) qui permettra de dégager des enseignements et des actions concrètes que chaque participant.e, en fonction de son expérience et de son expertise, sera invité.e à implémenter dans sa propre pratique de terrain.

Filepanel_1_marchandisation_casa_de_la_mujer.pptx

Filepanel_2_servitude_et_esclavage_annie_matundu.ppt

Filepanel_2_servitude_et_esclavage_fos.pptx

Filepanel_3_pratiques_nefastes_gams.pptx

Filepanel_3_pratiques_nefastes_plan_belgie.pptx

Filepanel_3_pratiques_nefastes_els_leye.ppt

Séance de debriefing sur la note stratégique genre

25/04/2016

La session a été l'occasion de présenter dans les grandes lignes la note genre et de permettre une discussion ouverte sur les stratégies de mise en oeuvre au niveau des différents acteurs de la coopération, y compris la société civile : organisations de femmes, ONG, Universités et villes et communes.

Seminarie Gender en Ontwikkeling

09/11/2015

Op 9 november organiseerde de ARGO een seminarie over gender in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en de nieuwe strategie gender en ontwikkeling.

Het seminatie ging door in het Federale Parlement.

Pages