Publicaties

Hier vind je interessante publicaties van de Adviesraad en andere organisaties.

Documenten “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo”

10/12/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bedankt de aanwezigen op het evenement “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo”

- Bekijk de presentatie van Manuela Tomei hier, alsook deze van Marijke Weewauters

- Bekijk de interventies van de sprekers:

  • Chidi King, Director Equality Department ITUC (Brussel)
  • Kris de Meester, Eerste adviseur VBO
  • Eva Declerck; Medewerker Internationaal Beleid çavaria

- Helaas kon Josée Shimbi, vicepresident Confédération Syndicale du Congo (CSC), DRC, niet deelnemen aan de conferentie door externe omstandigheden. Haar voorziene interventie kan je terugvinden via deze linken: Deel 1, Deel 2, Deel 3

Alsook beeldmateriaal

Lees het advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference

Gender equality through digitalization photo 19oct

Documenten "Gender equality through digitalization"

24/10/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bedankt de aanwezigen op het evenement "Gender equality through digitalization. The power of literacy in the Global South."

- Bekijk de video van de Digital Talk en de foto's genomen tijdens het evenement

- Bekijk de presentaties van de sprekers:

- Lees het Advies inzake gendermainstreaming bij het uitvoeren van het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling.

Rapport du séminaire genre et ODD

13/07/17

Voici le rapport du séminaire international « Développement durable et autonomisation des femmes dans la société" du 25 janvier 2017.

Tags:

Conclusions agréées de la 60ème session de la Commission de la condition de la femme

15/09/16

La Commission a adopté des conclusions concertées sur le thème prioritaire: l'autonomisation des femmes et son lien avec le développement durable.

Tags:

Actieplan van de Strategienota ‘Gender in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’

09/03/16

15/03/2016

Het actieplan bepaalt de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de vier prioriteiten van de strategische gendernota operationeel te maken. Het plan is overzichtelijk en flexibel en is een leidraad voor het dagelijkse bestuur van de administratie (DGD in Brussel, de bilaterale en multilaterale posten). Om het overzicht te bewaren en de uitvoering van het plan gemakkelijker te maken, worden de acties ingedeeld volgens het type samenwerking (gouvernementele, multilaterale, humanitaire, indirecte samenwerking met de civiele samenleving). Een laatste pijler betreft de gezamenlijke activiteiten voor alle actoren en de activiteiten m.b.t. "kwaliteit en resultaten" voor de institutionele actoren.

Strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’

09/03/16

15/03/2016

De strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’ van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) definieert de prioritaire werkdomeinen van de Belgische samenwerking rond het thema gender. De nota werd uitgewerkt op basis van discussiegroepen binnen DGD, een gedetailleerd advies van de adviesraad ARGO, bijdragen van secties van de Belgische Samenwerking in partnerlanden, alsook de aanbevelingen van de evaluatie van de vorige strategienota die dateerde van 2002 (Strategienota ‘Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen ").

Activiteitenrapport 2015 van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

02/03/16

De lastige weg naar gelijkheid - Evaluatie Gender en Ontwikkeling

04/08/15

Deze evaluatie van gender en ontwikkeling in de Belgische samenwerking werd  uitgevoerd in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Ontwikkelingssamenwerking en uitgevoerd door South Research, het IOB (Universiteit Antwerpen) en een onafhankelijke consulente. De evaluatie heeft als voorwerp de integratie van de genderdimensie in de Belgische ontwikkelingssamenwerking die als doel heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versterken en de positie van de vrouwen te verbeteren.