argo ccgd

Advies - 25/05/2023

Advies over de deelname van het middenveld aan de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (CSW). 

De ARGO schreef een advies over het belang van de deelname van het middenveld dat opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes en voor gendergelijkheid aan de CSW. Deze openheid naar het maatschappelijk middenveld door België is in het bijzonder belangrijk in de aanloop naar de volgende CSW-bijeenkomst, mede als voorbeeld voor andere lidstaten, en wanneer ons land het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zal bekleden. De bijdragen van het maatschappelijk middenveld zijn essentieel om de kwaliteit te garanderen van de overeengekomen conclusies die tijdens de CSW’s worden goedgekeurd.  
 
In het licht van de maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie moet de CSW voor de deelname van het middenveld terugkeren naar een niveau dat vergelijkbaar is met de jaren vóór de pandemie. Tegelijk moet rekening worden gehouden met de voordelen van de digitale manieren van werken die tijdens de pandemie zijn ingevoerd. Er zijn ook nieuwe maatregelen nodig om van de CSW een participatief forum te maken dat de feministische beweging en de beweging voor gendergelijkheid de kans biedt een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de onderhandelingen. Dit advies van de ARGO formuleert enkele aanbevelingen in dat verband. 
 

Foto credit : UN Women - Ryan Brown 

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten