argo ccgd

Advies - 26/09/2023

Advies over het prioritaire thema voor de 68ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

Het prioritaire thema van CSW68 is “Accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective”. Dit advies wil België ondersteunen en versterken in zijn inspanningen om te komen tot zo ambitieus mogelijke overeengekomen conclusies.

 

Met het oog op het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de overeengekomen conclusies, formuleert de ARGO enkele algemene aanbevelingen met betrekking tot de benaderingen en principes die in de overeengekomen conclusies terug te vinden moeten zijn. Daarna geeft de ARGO een aantal specifieke aanbevelingen over de manier om de dieperliggende en multidimensionele oorzaken van armoede aan te pakken, met name het uitoefenen van de fundamentele rechten of het invoeren van macro-economische beleidsmaatregelen ten gunste van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit; het versterken van de instellingen voor gendergelijkheid maar ook voor het versterken van de gendergelijkheid binnen de instellingen; de financiering voor gendergelijkheid op zich, maar ook voor waardig werk en voor openbare diensten en systemen voor een universele sociale bescherming die rekening houden met genderthema’s
 

 

Foto credit: Photo de Matthew TenBruggencate, Unsplash

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten