argo ccgd

Advies - 06/10/2022

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over het prioritaire thema van de 67ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

Het prioritaire onderwerp van de 67ste zitting van de Commissie voor de status van de vrouw (CSW67) komt op een gepast moment en raakt een belangrijk onderdeel van de toenemende ongelijkheid. Digitalisering ontwikkelt sneller dan enige andere innovatie in onze geschiedenis. De COVID­19­ pandemie is hierbij een cruciale factor en heeft in het bijzonder voor onderwijs, digitalisering van de samenleving en de arbeidsmarkt een ongekende impact. Toch kan het een opportuniteit bieden om de bestaande leercrisis, de genderkloof op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde en de uitdaging voor een volledige participatie in de samenleving ten gronde aan te pakken. Daarnaast moet men bewust zijn dat digitale wereld niet gespaard blijft van menselijke uitdagingen zoals geweld en discriminatie.

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de gezamenlijke conclusies van de CSW67 naast een tweesporen aanpak, een intersectionele benadering te hanteren, te investeren in capaciteitsontwikkeling en de niet­neutraliteit van algoritmen aan te pakken. Daarnaast moet België rekening houden met specifieke aanbevelingen voor onderwijs, ontwikkeling (D4D), werk en genderstereotypen, online geweld en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en seksualiteit om te komen tot zo ambitieus mogelijke gezamenlijke conclusies.

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten