argo ccgd

Advies - 21/05/2024

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling voor de nieuwe regering:  gendergelijkheid via internationale solidariteit

Vanuit de overtuiging dat de engagementen ter bevordering van de gendergelijkheid blijvend moeten worden 
versterkt via het internationaal beleid, stellen we met de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) dit advies 
op. Meer specifiek omvat dit advies aanbevelingen voor de opmaak van het regeerakkoord. De aanbevelingen 
bouwen verder op eerdere adviezen en standpunten van de ARGO. 


De ARGO vraagt om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes blijvend als een politieke 
prioriteit op te nemen, volgens volgende principes: een beleid gestoeld op rechten, representatie en middelen, 
een beleid dat gender-transformatief is, coherent in de uitvoering, en intersectioneel om meervoudige en 
kruisende vormen van discriminatie en onderdrukking aan te pakken

 

Foto credit: Shutterstock

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten