argo ccgd

Advies - 13/12/2017

Advies voor 62ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties in verband met het prioritaire thema

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen over en de goedkeuring van de conclusies van de 62ste Commissie voor de Status van de Vrouw, in verband met het prioritaire thema “Uitdagingen en kansen om te komen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland”,  rekening te houden met de volgende elementen.

  • De wetten voor meer gendergelijkheid en beleidscoherentie versterken
  • Zorgen voor inkomenszekerheid en sociale bescherming om plattelandsvrouwen de kans te bieden hun rechten op een toereikend levenspeil te verwezenlijken.
  • De voedselzekerheid en de voeding van plattelandsvrouwen verzekeren om hun recht op voeding te garanderen
  • Het recht van plattelandsvrouwen op grond en op de productiemiddelen verzekeren
  • De organisaties van plattelandsvrouwen versterken

 

Foto credit : ©Renaud Hoyois CNCD-11.11.11.

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten