argo ccgd

Advies - 31/03/2023

Advies over de financiering van gendergelijkheid door de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De Belgische ontwikkelingssamenwerking toont al enkele jaren een politiek en institutioneel engagement voor gendergelijkheid. België loopt voorop wat betreft het aandeel van de officiële ontwikkelingshulp voor gendergelijkheid. De Belgische ontwikkelingssamenwerking financiert echter momenteel meer transversale integratie van gender dan specifieke acties die rechtstreeks gericht zijn op de bevordering en verwezenlijking van gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit. Het aandeel van de financiering voor organisaties en instellingen voor gendergelijkheid en voor de strijd tegen gender gerelateerd geweld blijft nog te beperkt. Ook op het gebied van de financiering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten kan België beter doen.  

In dit advies formuleert de Adviesraad Gender en Ontwikkeling een aantal aanbevelingen in verband met financieringsdoelstellingen in kader van hulp gericht op gendergelijkheid; de versterking van de verantwoordingsplicht en de doeltreffendheid van de programma’s en projecten op het gebied van gendergelijkheid en rechten van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit; en het rekening houden met de genderdimensie in het Civic Space Fund en de internationale klimaatfinanciering. 

Foto credit : Unsplash.com
 

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten