argo ccgd

Advies - 22/09/2023

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over prioriteiten voor gendergelijkheid via internationale solidariteit in 2024

Vanuit de overtuiging dat de engagementen ter bevordering van de gendergelijkheid blijvend moeten worden versterkt via het internationaal beleid, stellen we met de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) dit advies op. Meer specifiek omvat dit advies aanbevelingen voor de opmaak van de beleidsnota Internationale Solidariteit 2024. De aanbevelingen bouwen verder op eerdere adviezen en standpunten van de ARGO.

De ARGO vraagt om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes blijvend als een politieke prioriteit op te nemen, het engagement voor gendergelijkheid te vertalen naar budgetten en acties met impact en om in te zetten op concrete resultaten. 
 

Foto Credit : Annie Spratt, Unsplash

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten