argo ccgd

Advies - 26/06/2023

Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking

De ARGO werd gevraagd een advies op  te stellen in kader van de bespreking in de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het wetsvoorstel stelt voor zelfredzaamheid als doelstelling en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) als transversaal thema in de Belgische ontwikkelingssamenwerking te verankeren.

 

Hierbij geeft de ARGO als algemene aanbeveling eerst de huidige wet en uitvoering ervan te evalueren alvorens deze aan te passen. Daarnaast verwelkomt de Raad het aandringen op een stevigere verankering van SRGR in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en pleit daarom voor een betere uitvoering van bestaande wetgevende en uitvoerende afspraken. De ARGO adviseert om zelfredzaamheid zoals het nu opgenomen is in het voorstel niet op te nemen in de doelstellingen van de wet, maar de focus te leggen op de uitvoering van de algemene bepalingen in het bijzonder rond partnerschappen.

 

Foto credit : 11.11.11

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten