argo ccgd

Advies - 15/12/2021

Advies over het prioritaire thema van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

Klimaatrechtvaardigheid en gendergelijkheid zijn nauw met elkaar verbonden. Het onderwerp staat op de agenda van de 66ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties. Dit advies is bedoeld om Belgiƫ te ondersteunen en te versterken in zijn inspanningen om te komen tot zo ambitieus mogelijke gezamenlijke conclusies.

De ARGO adviseert om bij het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de goedkeuring van de gezamenlijke conclusies van de CSW66 met name:

  • Een intersectionele benadering te hanteren;
  • De nodige middelen vrij te maken voor de volledige en daadwerkelijke deelname van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit aan de besluitvormings- en bestuursprocessen op alle niveaus;
  • Een dubbele genderbenadering toe te passen, met enerzijds gendermainstreaming en anderzijds een specifieke gendertransformatieve benadering van de sociale relaties;
  • Ruimte te voorzien om (individueel en collectief) vragen te stellen over de rollen en verwachtingen in verband met masculiniteit;
  • En te investeren in het inzamelen van gegevens over het verband tussen gender en klimaat.

In dit advies formuleert de ARGO ook aanbevelingen over domeinen die te maken hebben met rechten, veerkracht, herstel en rechtvaardige en duurzame transitie.

 

Foto credit : CC, Georgina Smith, CIAT, 2014

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten