argo ccgd

Advies - 28/01/2021

Resolutie betreffende een Belgisch speciaal gezant voor vrouwen- en kinderrechten

De ARGO is door de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gevraagd advies uit te brengen over de parlementaire ontwerpresolutie over een Belgische speciale gezant voor vrouwen- en kinderrechten . In dit advies worden verschillende bezorgdheden met betrekking tot de ontwerpresolutie uiteengezet en worden  aanbevelingen gedaan om deze aan te pakken. 

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten