argo ccgd

Advies - 28/04/2017

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) over het Belgische voortgangsrapport (National Voluntary Review – NVR) en de implementering van de Agenda 2030

Dit advies vraagt aandacht voor de genderaspecten in de rapportering en uitvoering van Agenda 2030 en haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) . De  ARGO wil op deze wijze mee cruciale informatie bijeenbrengen voor de opvolging en eventuele bijsturing van het beleid vanuit een genderperspectief.

 

Foto credit : UN Photo - Cia Pak

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten