argo ccgd

Advies - 13/10/2020

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling over prioriteiten in ontwikkelingssamenwerking voor gendergelijkheid

Het federale regeerakkoord omvat gendergelijkheid op transversale wijze, maar ook als een specifiek werkterrein. De nota stelt: “De overheid zal een actieve genderpolitiek voeren en een voluntaristisch genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt versterkt. Gendergelijkheid is een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid actief toe bijdraagt en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.” In verband met de ontwikkelingssamenwerking vermeldt de formatienota specifiek dat België transversaal continue aandacht zal hebben voor mensenrechten, gender en gelijke kansen en de seksuele en reproductieve rechten.

Toch bestaan er nog altijd heel wat uitdagingen op het vlak van gendermainstreaming en de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes. Als partner voor het bevorderen van de mensenrechten en gendergelijkheid in het Belgisch ontwikkelingsbeleid meent de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), vooral met betrekking tot de beleidsverklaring en de algemene beleidsnota “Ontwikkelingssamenwerking”, dat de inachtneming van de volgende aanbevelingen de positie van deze nieuwe regeringsploeg zal versterken.

 

Foto credit : © shutterstock_1749149210

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten