argo ccgd

Publicatie

Actieplan van de Strategienota ‘Gender in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’

Het actieplan bepaalt de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de vier prioriteiten van de strategische gendernota operationeel te maken. Het plan is overzichtelijk en flexibel en is een leidraad voor het dagelijkse bestuur van de administratie (DGD in Brussel, de bilaterale en multilaterale posten). Om het overzicht te bewaren en de uitvoering van het plan gemakkelijker te maken, worden de acties ingedeeld volgens het type samenwerking (gouvernementele, multilaterale, humanitaire, indirecte samenwerking met de civiele samenleving). Een laatste pijler betreft de gezamenlijke activiteiten voor alle actoren en de activiteiten m.b.t. "kwaliteit en resultaten" voor de institutionele actoren.

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten