argo ccgd

Publicatie

Evaluatie van 5 jaar Adviesraad Gender en Ontwikkeling: Een betere integratie van gender in het Belgische internationale beleid?

Dit document bevat de evaluatie van South Research van het werk van de ARGO van 2014 tot 2020, specifiek m.b.t. de impact van de ARGO op de integratie van gender in het Belgische internationale beleid. Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 geeft een korte beschrijving van de ARGO. Hoofdstuk 3 beschrijft de methodologie die gebruikt is in de evaluatie. Hoofdstuk 4 verdiept de bevindingen die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Hoofdstuk 5 omvat de aanbevelingen m.b.t. een versterking van de impact van de ARGO. Tenslotte hoofdstuk 6 sluit de studie af met de conclusie. Dit voorstel is het intellectuele eigendom van South Research en mag enkel worden gebruikt in het kader van de uitvoering van deze opdracht door deze organisatie.

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten