argo ccgd

Publicatie

Onderzoek naar de mogelijke effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030 over de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelin

In opdracht van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) onderzoekt deze studie de potentiële effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP) op de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

 

De studie begint met een kort overzicht van de verbanden tussen klimaatverandering en gender en de uitdagingen van klimaatverandering voor vrouwen en meisjes in het Zuiden. Dan wordt een overzicht gegeven van de internationale verdragen en verplichtingen inzake gendermainstreaming in het milieu- en klimaatbeleid. Het document maakt vervolgens de balans op van het NEKP vanuit het perspectief van de empowerment van vrouwen en meisjes in de landen van het Zuiden, met speciale nadruk op de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De bevindingen moeten de belanghebbenden in België aanmoedigen rekening te houden met de genderdimensie bij de uitvoering van het huidige NEKP en bij de voorbereiding van de actualisering ervan.

 

De studie is in het Frans. Het bevat de naam van de auteur, die dienovereenkomstig moet worden geciteerd. De bevindingen, interpretaties en conclusies in dit document zijn volledig afkomstig van de auteur. Haar standpunten vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten van de ARGO of haar leden.

 

Foto credit : ©shutterstock_ID1358876351

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten