argo ccgd

Publicatie

Positie van de adviesraad Gender en Ontwikkeling n.a.v. de World Humanitarian Summit (Istanboel, mei 2016)

De Raad vraagt dat de positie en de verbintenissen van Belgiƫ in het kader van de top de genderproblematiek integreert op die manier dat ze aanwezig en zichtbaar is in alle humanitaire initiativen, zowel transversaal als domeinspecifiek. Volgens de 60e zitting van de Commissie over de positie van de vrouw, zijn vrouwen en meisjes onevenredig getroffen tijdens een humanitaire crisis. Bovendien is voor de doeltreffendheid van de humanitaire hulp noodzakelijk om specifieke noden te integreren. Belgiƫ moet daarom een gender-benadering hanteren die rekening houdt met de specifieke situatie en behoeften van vrouwen en meisjes.

Foto credit : UNPhoto - Sylvain Lietchti

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten