argo ccgd

Publicatie

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten in Oost-Congo: uitdagingen en kansen voor een post-COVID-19 tijdperk

Mede in opdracht van de ARGO werkte Eveline Kamina Ntenda Musangu een masterproef uit over de impact van de COVID 19 pandemie in Afrika. Meer specifiek gaat het onderzoek over de seksuele en reproductieve gezondheidsrechten in Oost-Congo.

 

Deze masterproef onderzoekt welke barrières adolescenten, vrouwen en mannen ervaren in de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRG) in de conflictregio Oost-Congo. Door het afnemen van diepte-interviews met experten werden inzichten verworven over hoe seksuele en reproductieve gezondheidsrechten vertaald kunnen worden naar een Congolese realiteit en hoe de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid kan worden verbeterd. De resultaten tonen aan dat er nood is aan een holistische aanpak voor slachtoffers van seksueel geweld. Meer concreet hebben slachtoffers nood een 1-stop centrum waar ze terecht kunnen voor psychologische, medische en juridische ondersteuning. Heersende genderrollen en normen, het taboe en stigma rond seksualiteit zorgen naast het tekort aan medische voorzieningen voor barrières in de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid. Investeren in gendergelijkheid en positieve mannelijkheid is cruciaal om de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsrechten te optimaliseren.

Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten in Oost-Congo: uitdagingen en kansen voor een post-COVID-19 tijdperk

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten