argo ccgd

Publicatie

Strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

De strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’ van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) definieert de prioritaire werkdomeinen van de Belgische samenwerking rond het thema gender. De nota werd uitgewerkt op basis van discussiegroepen binnen DGD, een gedetailleerd advies van de adviesraad ARGO, bijdragen van secties van de Belgische Samenwerking in partnerlanden, alsook de aanbevelingen van de evaluatie van de vorige strategienota die dateerde van 2002 (Strategienota ‘Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen ").

 

Foto credit : ©123rf.com

Strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten