argo ccgd

Publicatie

Impact of Covid-19 on women in agriculture in Mali and Burkina Faso

Mede in opdracht van de ARGO werkte Nynke Rammeloo een masterproef uit over de impact van de COVID 19 pandemie in Afrika. 

 

De masterproef  onderzoekt de impact van de Covid-19-crisis op vrouwen die in de landbouwsector werken in Mali en Burkina Faso. Deze studie is gebaseerd op een literatuurstudie en interviews met belanghebbenden die actief zijn in West-Afrika. De ge├»nterviewden gaven nuttige inzichten in de huidige situatie in beide landen en konden ook reflecteren op de conclusies die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen. De belangrijkste conclusie is dat het virus zelf geen probleem vormde, maar dat de voorzorgsmaatregelen die de regering nam om het virus te bestrijden, enorm waren voor vrouwen in Sub-Sahara Afrika. Bovendien vergrootte de Covid-19 pandemie de toch al grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Het bestaan van deze discrepanties is voornamelijk te wijten aan de mannelijke dominantie en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in zowel Mali als Burkina Faso. De discrepanties zijn merkbaar in elke sector, maar vooral in de landbouwsector, waar de armste mensen actief zijn. Enerzijds is het sterk aan te bevelen op vrouwen gerichte acties uit te voeren, zodat vrouwen er werkelijk van kunnen profiteren, en anderzijds onderwijs voor vrouwen. Dit alles onder voorbehoud van de eigen cultuur en rekening houdend met het beginsel "do-no-harm".

 

Deze masterproef is in het Engels uitgewerkt. 

Misschien ook interessant

Deze website maakt gebruik van cookies

De Cookies zorgen voor een goed werkende website

Akkoord en sluiten