Over ons

Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) draagt bij aan de beslissingen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De ARGO adviseert de ministers en draagt bij aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De Adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de Vrouwenraden, de ngo’s en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Adviesraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014.   

De leden van de adviesraad

De ARGO bestaat uit zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden. De adviesraad wordt voorgezeten door Sophie Charlier van Le Monde selon les femmes en professor aan de UCL. De vice-voorzitter is Maggi Poppe van de Nederlandstalige Vrouwenraad.

Effectieve leden:

 • Sophie Charlier (CNCD-11.11.11)
 • Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 • Hannelore Roos (Nederlandstalige academische wereld)
 • Pascale Maqestiau (Conseil de Femmes Francophones)
 • Wiske Jult (11.11.11)
 • Isabel Yepez Del Castillo (Franstalige academische wereld)
 • Jeroen Decuyper (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Plaatsvervangende leden:

 • Lina Neeb (11.11.11)
 • Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)
 • Leen Scheerlinck (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 • Sylvie Mbombo (Conseil de Femmes Francophones)
 • Tine Brouckaert (Nederlandstalige academische wereld)
 • Annie Cornet (Franstalige academische wereld)
 • Véronique De Baets (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Raadgevende leden :

- Ellen De Geest (cabinet de la coopération)

- Catherine Gigante (DGD)

Waarnemer :

- Saskia Ravesloot (CTB)

- Margot Vandorpe (BIO)

Platform BE-Gender

De Raad heeft een bijzondere samenwerkingsrelatie met het platform Be-Gender. Dit is een Belgisch platform dat een brede waaier aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld groepeert (ngo's, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties). Het platform wordt gecoödineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11.

Be-Gender voedt het werk van de Adviesraad en zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de adviezen.

Meer info over BE-Gender