Over ons

Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) draagt bij aan de beslissingen van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De ARGO adviseert de ministers en draagt bij aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De Adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de Vrouwenraden, de ngo’s en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Adviesraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014.   

De leden van de adviesraad

De ARGO bestaat uit zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden, twee leden met adviserende stem en twee waarnemende leden. De adviesraad wordt voorgezeten door Sophie Charlier van Le Monde selon les femmes en professor aan de UCL. De vice-voorzitter is Lina Neeb van Oxfam-Solidariteit.

Effectieve leden:

 • Sophie Charlier (Le Monde selon les femmes, als vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11)
 • Lina Neeb (Oxfam-Solidariteit, als vertegenwoordiger van 11.11.11)
 • Maggi Poppe (Vrouwenraad)
 • Pascale Maquestiau (Conseil de Femmes Francophones)
 • Hannelore Roos (Universiteit Hasselt, als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld)
 • Isabel Yepez Del Castillo (Université catholique de Louvain, als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld)
 • Jeroen Decuyper (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Plaatsvervangende leden:

 • Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)
 • Liesbet Vangeel (FOS, als vertegenwoordiger van 11.11.11)
 • Leen Scheerlinck (Vrouwenraad)
 • Sylvie Mbombo (Conseil de Femmes Francophones)
 • Tine Brouckaert (Universiteit Gent, als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld)
 • Annie Cornet (Université de Liège, als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld)
 • Véronique De Baets (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Raadgevende leden:

 • Ellen De Geest (Kabinet van de minister van ontwikkelingssamenwerking)
 • ·         Sandrine Vanhamme (DGD)

Waarnemers:

 • Margot Vandorpe (BIO)
 • Marleen Bosmans (Enabel)

Platform BE-Gender

De Raad heeft een bijzondere samenwerkingsrelatie met het platform Be-Gender. Dit is een Belgisch platform dat een brede waaier aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld groepeert (ngo's, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties). Het platform wordt gecoödineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11.

Be-Gender voedt het werk van de Adviesraad en zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de adviezen.

Meer info over BE-Gender