SDG

Advies over het kaderen van de Belgische genderstrategienota en het genderactieplan binnen de internationale Agenda 2030

02/07/19

In 2016 werd een genderstrategienota en genderactieplan met indicatoren goedgekeurd die de prioritaire krachtlijnen uitzetten voor de interventies van de Belgische ontwikkelingssamenwerking op vlak van gendergelijkheid. Beide documenten werden aangenomen op het moment dat de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) net van start ging. De indicatoren voor de 17 SDG’s en de 169 subdoelstellingen waren nog volop in ontwikkeling. Na drie jaar vond de ARGO het tijd om het Belgische genderactieplan met indicatoren onder de loep te nemen. In opdracht van de ARGO werd een studie gemaakt met als doel de genderstrategienota en het genderactieplan van de DGD te kaderen binnen de Agenda 2030. De ARGO formuleerde aanbevelingen op basis van de resultaten van de studie om de genderstrategienota en het actieplan te versterken in functie van deze Agenda.

Tags:

Verslag van het seminarie over gender en de sdg's

13/07/17

Dit is het verslag van het internationale seminarie "Sustainable Development and Empowerment of Women in Society" dat plaatsvondt op 25 januari 2017. Het verslag is in het Frans. 

Tags:

Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) over het Belgische voortgangsrapport (National Voluntary Review – NVR) en de implementering van de Agenda 2030

03/05/17

Dit advies vraagt aandacht voor de genderaspecten in de rapportering en uitvoering van Agenda 2030 en haar 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) . De  ARGO wil op deze wijze mee cruciale informatie bijeenbrengen voor de opvolging en eventuele bijsturing van het beleid vanuit een genderperspectief.

Tags:

Advies Post-2015 Agenda

07/08/15

23/04/2015

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert de Belgische regering om in het kader van
de post-2015 Ontwikkelingsagenda een sterke positie in te nemen voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen.


Tags: