Publicaties

Hier vind je interessante publicaties van de Adviesraad en andere organisaties.

Documenten van de conferentie “De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing”.

16/12/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling en zijn partners bedanken de aanwezigen op de Conferentie van 29 november “De rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking. Nieuwe uitdagingen 25 jaar na Beijing”. 

 Wij nodigen u uit om:

Tags:

activiteitenverslag 2018

22/08/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert het activiteitenverslag voor het jaar 2018. Tijdens het eerste trimester van 2019 werd het verslag voorgelegd aan de Minister van ontwikkelingssamenwerking.

Voorstelling van de Enabel genderstrategie voor 2019-2023

21/08/19

Op 27 juni 2019 nodigde de Adviesraad Gender en Ontwikkeling Enabel uit om haar genderstrategie voor 2019-2023 voor te stellen. Bijgevoegd vindt u de powerpointpresentatie terug.

De volledige strategie is beschikbaar op de Enabel website.

Activiteitenverslag 2017

19/08/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling publiceert haar activiteitenverslag voor het jaar 2017. Tijdens het eerste trimester van 2018 werd het verslag voorgelegd aan de Minister van ontwikkelingssamenwerking.

Verslag van CSW63 debriefing

24/05/19

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling, in samenwerking met de Directie Mensenrechten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, heeft een debriefing van de 63ste zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties (CSW63) op 9 mei 2019 georganiseerd.

In bijlage vindt u het verslag van deze vergadering.

Tags:

Actieplan 2019

26/04/19

Het actieplan 2019 van de Adviesraad voor gender en ontwikkeling (alleen in het Frans) werd door zijn leden goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 24 januari 2019. Het werd vervolgens tijdens een vergadering op 27 februari 2019 aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking voorgelegd.

Tags:

Rapport "How can social protection systems, interlinked with the access to public services and sustainable infrastructure, contribute to achieve gender equality and the empowerment of women and girls?"

18/02/19

In opdracht van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) onderzoekt deze studie de verbanden tussen de drie belangrijkste onderwerpen die tijdens de 63e Commissie voor de status van vrouwen van de Verenigde Naties zullen worden besproken. Dit zijn sociale bescherming, toegang tot openbare diensten en duurzame infrastructuur en de manier waarop zij kunnen bijdragen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

De onderzoekers deden een literatuurstudie van academisch onderzoek, beleidsdocumenten, projectrapporten en evaluaties over elk van de drie thema’s en maakten een overzicht van casestudies die in verschillende mate en met wisselende resultaten rekening houden met de verbanden tussen de drie thema's. Op basis hiervan hebben de onderzoekers een reeks aanbevelingen geformuleerd.

De studie is in het Engels. Het bevat de namen van de auteurs, die dienovereenkomstig moeten worden geciteerd. De bevindingen, interpretaties en conclusies in dit document zijn volledig afkomstig van de auteurs. Hun standpunten vertegenwoordigen niet noodzakelijk de standpunten van de ARGO of haar leden.

 

Tags:

Documenten “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo”

10/12/18

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bedankt de aanwezigen op het evenement “Een einde aan geweld op het werk en #MeToo”

- Bekijk de presentatie van Manuela Tomei hier, alsook deze van Marijke Weewauters

- Bekijk de interventies van de sprekers:

  • Chidi King, Director Equality Department ITUC (Brussel)
  • Kris de Meester, Eerste adviseur VBO
  • Eva Declerck; Medewerker Internationaal Beleid çavaria

- Helaas kon Josée Shimbi, vicepresident Confédération Syndicale du Congo (CSC), DRC, niet deelnemen aan de conferentie door externe omstandigheden. Haar voorziene interventie kan je terugvinden via deze linken: Deel 1, Deel 2, Deel 3

Alsook beeldmateriaal

Lees het advies in functie van de Belgische positionering ten aanzien van de 107de zitting van de International Labour Conference

Documenten "Gender equality through digitalization"

24/10/18
Gender equality through digitalization photo 19oct

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling bedankt de aanwezigen op het evenement "Gender equality through digitalization. The power of literacy in the Global South."

- Bekijk de video van de Digital Talk en de foto's genomen tijdens het evenement

- Bekijk de presentaties van de sprekers:

- Lees het Advies inzake gendermainstreaming bij het uitvoeren van het strategisch beleid met betrekking tot digitalisering voor ontwikkeling.

Verslag van het seminarie over gender en de sdg's

13/07/17

Dit is het verslag van het internationale seminarie "Sustainable Development and Empowerment of Women in Society" dat plaatsvondt op 25 januari 2017. Het verslag is in het Frans. 

Tags:

Pages