Publicaties

Hier vind je interessante publicaties van de Adviesraad en andere organisaties.

Actieplan van de Strategienota ‘Gender in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’

09/03/16

15/03/2016

Het actieplan bepaalt de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de vier prioriteiten van de strategische gendernota operationeel te maken. Het plan is overzichtelijk en flexibel en is een leidraad voor het dagelijkse bestuur van de administratie (DGD in Brussel, de bilaterale en multilaterale posten). Om het overzicht te bewaren en de uitvoering van het plan gemakkelijker te maken, worden de acties ingedeeld volgens het type samenwerking (gouvernementele, multilaterale, humanitaire, indirecte samenwerking met de civiele samenleving). Een laatste pijler betreft de gezamenlijke activiteiten voor alle actoren en de activiteiten m.b.t. "kwaliteit en resultaten" voor de institutionele actoren.

Strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’

09/03/16

15/03/2016

De strategienota ‘Gender binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’ van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGD) definieert de prioritaire werkdomeinen van de Belgische samenwerking rond het thema gender. De nota werd uitgewerkt op basis van discussiegroepen binnen DGD, een gedetailleerd advies van de adviesraad ARGO, bijdragen van secties van de Belgische Samenwerking in partnerlanden, alsook de aanbevelingen van de evaluatie van de vorige strategienota die dateerde van 2002 (Strategienota ‘Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen ").

Activiteitenrapport 2015 van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

02/03/16

De lastige weg naar gelijkheid - Evaluatie Gender en Ontwikkeling

04/08/15

Deze evaluatie van gender en ontwikkeling in de Belgische samenwerking werd  uitgevoerd in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Ontwikkelingssamenwerking en uitgevoerd door South Research, het IOB (Universiteit Antwerpen) en een onafhankelijke consulente. De evaluatie heeft als voorwerp de integratie van de genderdimensie in de Belgische ontwikkelingssamenwerking die als doel heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versterken en de positie van de vrouwen te verbeteren.

Pages